รองผู้ว่าฯ ระนอง นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชนลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

logomain

 

วานนี้ (17 ก.ค. 63) นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน กว่า 60 หน่วยงาน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง หมู่ที่ 5 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นำงานบริการ สวัสดิการสงเคราะห์ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล เช่น การตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำฟัน ตรวจหาเชื้อมาเลเรีย และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว แจกเวชภัณฑ์สัตว์ รับสมัครงาน แนะแนวอาชีพ สาธิตอาชีพ ให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการซื้อขายที่ดิน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ รับชำระภาษีประจำปีและต่อทะเบียนรถ รับจดทะเบียนคนพิการและให้คำปรึกษาแนะนำอาชีพแก่ผู้พิการ รับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน ครอบครัว ด้านการประมงและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน เป็นต้น

 

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดฯ กล่าวว่า โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการบริการประชาชน คือ การมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกันทิศทางการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน สังคมมีความเข้มแข็งและประชาชนมีความสุขภายใต้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนการดูแลประชาชนผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยการจัดสวัสดิการสงเคราะห์และบริการทางสังคมที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

จังหวัดระนอง จึงได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและนำงานบริการ สวัสดิการสงเคราะห์ไปให้บริการประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล พร้อมรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขต่อไป

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200717173621093

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *