Home

Arrow
Arrow
Slider
คนพิการเรียนฟรี-01

 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

บริการจาก 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

  1. บริการให้ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
  2. บริการรับแจ้งปัญหาหรือแจ้งขอความช่วยเหลือคนพิการ
  3. บริการรับแจ้ง/ร้องเรียน/ให้คำแนะนำ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนพิการ
  4. บริการให้คำแนะนำและประสานจัดหางานสำหรับคนพิการ
  5. บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้าน การศึกษา, การหางาน และ การฝึกอาชีพ สำหรับคนพิการ
  6. บริการให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง สำหรับคนพิการ

เจ้าหน้าที่ของเราจะพยายามให้คำแนะนำ ตลอดจนประสานงาน กับหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านหากต้องการความช่วยเหลือ หรือ ต้องการข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  โทรมาเบอร์  1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

โทร 1479 “สายด่วนคนพิการประชารัฐ
พึ่งพิงได้ทันท้วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม

ประเภทบริการจาก 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

ประเภทบริการ ด้านฉุกเฉิน

ประเภทบริการ ด้านสิทธิสวัสดิการ และสิทธิพลเมือง

ประเภทบริการ ด้านสุขภาพ

ประเภทบริการ ด้านการศึกษา

ประเภทบริการ ด้านอาชีพและรายได้

ประเภทบริการ ด้านสภาพแวดล้อมและการเดินทาง

ประเภทบริการ ด้านกิจกรรมทางสังคม การท่องเที่ยวและการกีฬา

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,354 total views, 11 views today