Home

Arrow
Arrow
Slider

 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

บริการจาก 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

  1. บริการให้ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
  2. บริการรับแจ้งปัญหาหรือแจ้งขอความช่วยเหลือคนพิการ
  3. บริการรับแจ้ง/ร้องเรียน/ให้คำแนะนำ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนพิการ
  4. บริการให้คำแนะนำและประสานจัดหางานสำหรับคนพิการ
  5. บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้าน การศึกษา, การหางาน และ การฝึกอาชีพ สำหรับคนพิการ
  6. บริการให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง สำหรับคนพิการ

เจ้าหน้าที่ของเราจะพยายามให้คำแนะนำ ตลอดจนประสานงาน กับหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านหากต้องการความช่วยเหลือ หรือ ต้องการข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  โทรมาเบอร์  1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

โทร 1479 “สายด่วนคนพิการประชารัฐ
พึ่งพิงได้ทันท้วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม

ประเภทบริการจาก 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

ประเภทบริการ ด้านฉุกเฉิน

ประเภทบริการ ด้านสิทธิสวัสดิการ และสิทธิพลเมือง

ประเภทบริการ ด้านสุขภาพ

ประเภทบริการ ด้านการศึกษา

ประเภทบริการ ด้านอาชีพและรายได้

ประเภทบริการ ด้านสภาพแวดล้อมและการเดินทาง

ประเภทบริการ ด้านกิจกรรมทางสังคม การท่องเที่ยวและการกีฬา

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

50754192_2199217583666181_8054953272336711680_n

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรุ่นที่ 2 

เปิดรับสมัครคนพิการทุกประเภท(ภาคกลาง) ตอบโจทย์สังคมออนไลน์ในยุคการสื่อสาร social media เพื่อก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เติบโตโดยเร็ว

ผู้เข้าร่วมอบรมจะเข้าใจถึงบทบาทของสื่อที่มีต่อคนพิการ การเรียนรู้ การผลิตและเผยแพร่สื่อขั้นต้น และการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์

จัดโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

จัดขึ้น 4 ภูมิภาค
ภาคอีสาน : จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี
สิ้นสุดการรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ 2562

ภาคเหนือ : จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
สิ้นสุดการรับสมัคร : 25 มีนาคม 2562

ภาคกลาง : จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดการรับสมัคร : 20 มีนาคม 2562

ภาคใต้ : จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า จังหวัดสงขลา
สิ้นสุดการรับสมัคร : 22 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

188 total views, 7 views today