รพ.สต.บ้านปากหมัน ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ผู้สูงอายุ

logomain

 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากหมัน พร้อมด้วยนักบริบาลตำบลปากหมัน ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ผู้สูงอายุ พบว่าผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ปานกลาง หลงลืมง่าย ตักอาหารไม่ถูก มองเห็นไม่ชัดไป-กลับห้องน้ำไม่ถูก ปัสสาวะ อุจจาระราดบางครั้ง ใส่เสื้อกลับด้าน ติดกระดุมไม่ตรง เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดสัญญาณชีพได้ผลปกติดี เจ้าหน้าที่ได้ทำสัญลักษณ์เป็นเทปกาวติดพื้นบ้าน เพื่อให้รู้ทางไป-กลับจากห้องน้ำ และได้ให้คำแนะนำ เรื่องการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การระวังอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่ญาติที่ดูแล

 

ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของชาวอำเภอด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200714122626731

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *