คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ลงพื้นที่ประเมินหน่วยงานที่สมัครเข้ารับการประเมินในพื้นที่จังหวัดแพร่

logomain

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อว่า “GECC” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ในวันข้าราชการพลเรือน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก และประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกกำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้นำไปปฏิบัติ และให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

จากการเปิดรับสมัครหน่วยงานของรัฐที่ขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ตั้งแต่ปี 2559-2562 มีหน่วยงานสมัครเข้ารับการประเมิน 2,353 ศูนย์ และได้รับการรับรอง 1,008 ศูนย์ และในปี 2563 มีหน่วยงานสมัครจำนวน 1,461 ศูนย์ และผ่านการคัดกรองเอกสารจำนวน 463 ศูนย์ ไม่ผ่าน จำนวน 998 ศูนย์

 

และในวานนี้ (9 ก.ค.63) ทางคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 ซึ่งมีนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย พันตำรวจโท ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา อนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ในพื้นที่จังหวัดแพร่จำนวน 3 แห่งคือ สถานีรถไฟเด่นชัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสอง

 

ทั้งนี้สถานีรถไฟเด่นชัย มีนายประจวบ นาคำ เป็นนายสถานี ได้ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการโดยสารรถไฟด้วยรอยยิ้ม มีการอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ มีการบริการน้ำดื่ม และห้องสุขาที่สะอาด พร้อมกันนี้ได้มีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของรถไฟให้ศึกษาเรียนรู้ ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการประเมินการรักษามาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไปแล้ว มีนายอโณทัย ลิ่มวรพันธ์ ผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลการให้บริการประชาชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสอง  มีนายชัยณรงค์ เล็กวิไล ผู้จัดการสาขาสอง นำเสนอข้อมูลการให้บริการประชาชน

 

นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 กล่าวว่า จากการมาตรวจประเมินหน่วยงานต่างๆ มีความพึงพอใจ และเกินความคาดหมาย หน่วยงานมีความพร้อมในการบริการประชาชน ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆ อย่าหยุด เพราะการบริการเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงาน และประชาชนจะได้รับสิ่งที่ดี สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดปัญหาการคอร์รัปชัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200709162226398

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *