รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563

 

วานนี้ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุม

 

นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อทราบหลายเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ อาทิ เปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 เลื่อนการแข่งขันออกไป จาก 8-10 พฤษภาคม 2563 เป็น 11-13 กันยายน 2563 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินของรัฐบาล และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การงดการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ครั้งที่ 32 ระหว่าง 15-19 มิถุนายน 2563 การเลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับภาคเหนือ เลื่อนออกไปก่อน จากเดิมระดับจังหวัดจัดเดือนสิงหาคม 2563 ระดับเขต เดือนธันวาคม 2563 และระดับประเทศ เดือนมกราคม 2563 การก่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

โดยในส่วนการขอใช้ที่ดินและการของบประมาณ ให้สมาคมกีฬาทางอากาศฯ ประสานกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอใช้ที่ดินและตั้งงบประมาณ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ จะนำเรื่องโครงการก่อสร้าง เข้าแผนประจำปี 2565 การเลื่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 จากเดิม 7-16 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลงเป็น 17- 27 กรกฎาคม 2563 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 จากเดิม 23 -27 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลงเป็น 1-5 สิงหาคม 2563 การปรับแผนโครงการนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับจังหวัด ตามข้อสั่งการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันโรค COVID-19 โดยปรับแผนการฝึกซ้อม 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทควันโด มวยปล้ำ ยูโด ยูยิตสู และลีลาศ เนื่องจากเป็นกีฬาประเภทต่อสู้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา การคัดเลือกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นอำเภอที่มีความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา ให้เยาวชน ประชาชน และบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็นโครงการนำร่อง ประจำปี 2563 เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ยังมีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการยกร่างแผนพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2544-2568) ที่ประชุมมีมติให้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานเรื่องการจัดทำแผนฯ และเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยยึดตาม “คณะกรรมการการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์” เป็นหลัก และให้เพิ่มเติมหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ส่วนเรื่องอื่น ๆ เป็นเรื่องแผนงานโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564-2565 ที่ประชุมมีมติรับทราบตามเสนอ

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200529224550801

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *