ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เสริมความรู้ให้ประชาชนรู้เร็วรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ สู่การรับการรักษาได้ทันเวลา

 

ที่ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ อาจนาวัง อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ ภายใต้โครงการรู้เร็วรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจ (Stroke alert, Heart alert) เทศบาลเมืองท่าบ่อ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ โดย แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ อาจนาวัง อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, การจัดการในกรณีฉุกเฉิน : ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ โดย จ่าเอกธนาชัย เพริศพริ้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ, การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ โดย นางตติยา พันธ์สระคู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยนางสาวปราณี สิงคาม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

จ่าเอกธนาชัย เพริศพริ้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กล่าวว่า จังหวัดหนองคายถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสถานการณ์เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคทางระบบประสาทเช่นเดียวกัน เนื่องจากประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่าในกรณีที่มีอาการแล้วไม่รู้ถึงอาการของโรค หรือมาโรงพยาบาลช้าเพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การปฏิบัติตนเพื่อดูแลตัวเอง การสังเกตอาการ และการประเมินอาการตนเอง เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจยังไม่ถูกต้อง ส่งต่อโรงพยาบาลช้าไม่ทันเวลา จึงส่งผลให้เกิดความพิการต้องดูแลรักษาพร้อมทั้งทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้วางแผนการดำเนินงาน จัดทำโครงการรู้เร็วรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจ (Stroke alert, Heart alert) เทศบาลเมืองท่าบ่อ/ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้เร็วและรู้ทันในโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจและมารับบริการทันเวลา ประชาชนได้รู้ถึงอาการผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงประชาชนที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจมารับการรักษาได้ทันเวลา โดยมีเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 238 คน

 

logomain

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200529194702763

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *