คณะกรรมการกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมงคลบพิตร ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการกีฬาจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาแผนงานโครงการที่ต้องขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ แผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาการกีฬาแห่งชาติ (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด) โครงการ “ส่งเสริมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ จากเงินอุดหนุนจังหวัด จัดส่งนักกีฬาแห่งชาติจังหวัดฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เงินอุดหนุนจังหวัดจัดส่งนักกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200518121732667

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *