สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนะแนวทางการดูแลคนพิการและคนพิการติดเตียง เพื่อห่างไกลจากโรค COVID-19

logomain

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนะ แนวทางการดูแลคนพิการและคนพิการติดเตียง เพื่อห่างไกลจากโรค COVID-19

          

วานนี้ (18 พ.ค. 63) นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดทำคู่มือการดูแลคนพิการของผู้ช่วยคนพิการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ผู้สื่อข่าวในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย การให้ความรู้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เกี่ยวกับโรค COVID-19 และวิธีป้องกัน คือ “กินร้อน แยกช้อนกลาง ช้อนส้อม จาน แก้ว แยกของใช้ส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกาย” พร้อมสอบถามคัดกรองและ X-ray ทุกบ้าน ทั้งผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิด หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ป่วย และกลุ่มคนพิการ คนพิการติดบ้านติดเตียง โดยให้แสดงสัญลักษณ์การคัดกรองแล้ว ทั้งนี้ผู้ช่วยคนพิการ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติงาน และการป้องกันตนเอง ขณะติดตามสังเกตอาการคนพิการ ณ ที่พักอาศัยด้วย

 

สำหรับแนวทางการปฏิบัติต่อคนพิการติดเตียง ทั้งกรณีของญาติ ผู้ช่วยคนพิการ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ คือ การล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งก่อนและหลังที่สัมผัสกับคนพิการติดเตียง รวมถึงการป้องกันตนเองโดยใส่ชุดให้รัดกุม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า สวมถุงมือทุกครั้งในขณะดูแล และหมั่นทำความสะอาด เตียงนอน เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดูแลคนพิการติดเตียงอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป พร้อมหมั่นสังเกตคนพิการติดเตียง หากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้แจ้งสมาชิกในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เพื่อส่งรักษาต่อไป กรณีคนพิการติดเตียงที่ใช้เครื่องดูดเสมหะ และให้อาหารทางสายยาง ต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด สำหรับสิ่งของที่ใช้แล้วของคนพิการติดเตียง ควรนำออกจากห้องและนำไปกำจัดทันที ทั้งนี้ หากสมาชิกในครอบครัวหรือญาติที่มีความเสี่ยง หรือมาจากสถานที่เสี่ยงให้งดเยี่ยม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการดูแลคนพิการฯ ได้ที่ http://qrgo.page.link/wUoLV หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทรศัพท์ 0-7471-1375 ต่อ 12

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200518110516638

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *