ร.3 พัน.3 ส่งมอบน้ำใจไม่ทอดทิ้งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและป่วยทุพพลภาพ ให้ต่อสู้กับโควิด – 19

 

ร.3 พัน.3 ส่งมอบน้ำใจไม่ทอดทิ้งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและป่วยทุพพลภาพ ให้ต่อสู้กับโควิด – 19 

 

ที่จังหวัดนครพนม พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) พร้อมด้วย คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมคณะเดินทางส่งมอบหัวใจเล็กๆ แทนความห่วงใยไม่ทอดทิ้งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ และป่วยทุพพลภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 คือ ร้อยตรี สว่างศิลป์ ไชยต้นเทือก อดีตข้าราชการประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3  ซึ่งป่วยด้วยโรคแกนสมองฝ่อเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปีมาแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ 223 หมู่ 10 บ้านพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นและเงินช่วยเหลือเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับ ร้อยตรี สว่างศิลป์ ไชยต้นเทือก และครอบครัว รวมไปถึงการปรึกษาหาแนวทางร่วมกับครอบครัวเพื่อหาแนวทางส่งเสริมทางด้านสวัสดิการต่างๆ

 

พันโท อุทัย นิลเนตร ผบ.ร.3 พัน.3 กล่าวว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและป่วยทุพพลภาพมาก จึงเป็นตัวแทนกองทัพบกห่วงใย ทหารกล้า พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลผู้พิการ ให้มีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพ มาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับบริษัทในโครงการ “สร้างโอกาสงานเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ” ของสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ พร้อมอุปกรณ์และการบริการติดตั้งพร้อมใช้งานโดยครอบครัวผู้พิการจะได้รับประโยชน์จากรายได้สำหรับโครงการนี้ เป็นเงิน 112,420 บาท เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้พิการและครอบครัว ให้มีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข และรู้สึกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน

 

คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 กล่าวด้วยว่า ตามนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ต้องการให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและคู่สมรส รวมถึงบุตรที่พิการทุพพลภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อีกทั้งการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา กองพลทหารราบที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการติดตามการดำเนินงานของหน่วยเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นโครงการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เป็นการสนับสนุนให้ครอบครัว ร้อยตรี สว่างศิลป์ ไชยต้นเทือก อดีตข้าราชการประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) ถือเป็นการตอบแทนที่เสียสละตนเองเพื่อชาติมาตลอดทั้งชีวิตได้มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพี่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สนองตอบนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและรัฐบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200518122523669

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *