จังหวัดกาญจนบุรีชี้แจงมาตรการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

จังหวัดกาญจนบุรีชี้แจงมาตรการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการแจกถุงยังชีพ การจ้างงาน พร้อมทั้งเตรียมตั้งโรงครัวชุมชนทุกหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ 

 

เมื่อวานที่ผ่านมา 22 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายบุญชู วิวัฒนาทร ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมชี้แจงมาตรการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่ทราบกันดีว่าความรุนแรงของโรค ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากมาย ไม่ว่าจะการปิดสถานที่ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและทุกจังหวัด ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ขาดแคลนรายได้ ขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภค-บริโภค ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ในช่วงแรกได้ดำเนินการไปแล้ว โดยทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ เจ้าคณะจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนเงิน และสิ่งของ นำไปแจกให้กับประชาชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ขอความร่วมมือให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งทุกพื้นที่ได้เร่งแจกจ่ายให้ทั่วถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ต้องขอขอบคุณในการสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย ในห้วงที่สอง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้สอบถามความต้องการในพื้นที่ต่างๆ และได้เตรียมถุงยังชีพไว้แจกเพิ่มเติม

 

ขณะนี้ได้มีผู้สื่อข่าวในจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ ในการสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ โดยจะส่งข้อมูลมายังจังหวัดกาญจนบุรีรวบรวม และทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจะเข้าไปช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีจะมีการตั้งโรงครัวในทุกพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในด้านงบประมาณนำไปใช้ตั้งโรงครัว ให้ทุกหมู่บ้านประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนให้ได้รับอาหารในการดำรงชีวิต คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้า

 

ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ทางหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และ YEC ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการ “กาญจน์ช่วยกัน” จัดทำข้าวกล่องวันละ 1,000 กล่อง เพื่อแจกให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลที่ขาดแคลนอีกทางหนึ่ง เบื้องต้นจะแจกใน 10 วัน และมีเป้าหมายว่าจะแจกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในด้านการส่งเสริมด้านรายได้ จังหวัดกาญจนบุรีได้มีมาตรการช่วยเหลือโดยเปิดรับสมัครจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องรายได้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้มีการวางแผนในอนาคตในเรื่องการฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพ หารายได้หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้อีกด้วย

 

ในส่วนของ นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน โดยประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจกถุงยังชีพ โดยเปิดให้ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งยังได้เปิดรับผู้ที่ขาดรายได้ เลิกจ้างงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าทำงานตามมาตรการของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการตั้งโรงครัวในหมู่บ้าน เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในทุกหมู่บ้านของจังหวัดอีกด้วย

 

สำหรับ นายบุญชู วิวัฒนาทร ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอชื่นชมจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถือเป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบ จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับหอการค้าไทย สมาคมการโรงแรมได้พูดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการแก้ไขปัญหาของธุรกิจโรงแรม ในเรื่องนี้ต้องขอชื่นชม ส่วนในการประสานงานของทุกภาคส่วนก็ได้มีการประสานงานเป็นอย่างดี ทางภาคเอกชนได้ร่วมกันแจกอาหารกล่อง ในโครงการ กาญจน์ช่วยกัน โดยร่วมกันระดมทุน วัตถุดิบ ในการนำมาประกอบอาหารแจกประชาชน โดยทางโรงแรมริเวอร์แควได้รับผิดชอบในส่วนของการประกอบอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการแจกอาหารให้ประประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ จะแจกไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนจะบรรเทาลง สถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีเห็นว่ามีการคลายขึ้นเยอะ ร้านค้าร้านอาหารมีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการจำหน่ายกลับบ้านและจำหน่ายทางออนไลน์ ถือว่าในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินมาถูกทางและจะดำเนินกันต่อไป

 

นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในส่วนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้ที่ว่าการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ อำเภอละ 300 ชุด พร้อมทั้งยังได้ออกไปแจกให้กับประชาชนตามที่มีผู้แจ้งขอรับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200423141312052

และภาพจาก  INN news

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *