พม.ตรัง ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

logomain

 

นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ การให้ความช่วยเหลือชาวตรัง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กในครอบครัวยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุยากจน คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจะต้องไม่ใช่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของรัฐ ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรือเป็นผู้ได้รับการเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการลงทะเบียน คือ ก่อนการลงทะเบียนในระบบ QR Code ผู้ลงทะเบียน จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อใช้เป็นบุคคลอ้างอิง ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อปท. ข้าราชการครูในโรงเรียนในพื้นที่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง โดยเตรียมข้อมูลเจ้าหน้าที่สำหรับบันทึกในระบบ ได้แก่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ประสบปัญหาฯ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน และพิกัดที่อยู่ปัจจุบันของผู้ประสบปัญหา (พิกัด GPS)

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติ และให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200421201427384

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *