พิธีรับมอบโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสวนลุมพินีให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ณ สวนลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสวนลุมพินีให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ณ สวนลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบโครงการดังกล่าวจากกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล จำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ

 192 total views,  1 views today