บริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ฟรี!!

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย บริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน หรือบกพร่องทางการสื่อสาร ฟรี! สนใจเข้ารับเครื่องช่วยฟัง ได้ที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (บริการจนกว่าของจะหมด)
เลขที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270
อีเมล์: office@tddf.or.th, tddf_or_th@hotmail.com

 215 total views,  1 views today