จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนและติดตามผลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

logomain

 

จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนและติดตามผลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวและนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

 

นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 โดยในแผนดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม จึงเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงการให้โอกาส การให้เกียรติ การให้กำลังใจแก่คนพิการ ส่งเสริมความเสมอภาค เป็นธรรมสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ได้จริง

 

การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่ , ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป , ผู้ช่วยคนพิการ , องค์กรเครือข่ายคนพิการ จำนวน 180 คน โดยมีกิจกรรม การบรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์ด้านคนพิการจังหวัดแพร่ และการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ” , การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยมีคณะอาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200304133901962

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *