อบต.ดอนแก้ว จัดงาน “วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว”

 

อบต.ดอนแก้ว จัดงาน “วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว”

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว” เพื่อมอบความห่วงใยและเปิดโอกาสให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลดอนแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมงาน “วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมวัดสันเหมืองประชาราม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบความห่วงใย ความเอื้ออาทรให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เนื่องจากในปัจจุบันผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะคนพิการ ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ไม่มีหลักประกันในการดำรงชีวิต ขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้คิดว่าตนเองเป็นปัญหาของสังคมและไม่ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง หากไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูแล้วจะทำให้กลุ่มคนพิการไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

 

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างศักยภาพและเปิดโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้ออกมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับคนในชุมชน รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีของคนในชุมชนต่อคนพิการ ส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

นางปทิตตา สุดด้วงแก้ว ประธานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลดอนแก้ว นำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กีฬามหาสนุกและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เหมาะกับคนพิการ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนและผู้พิการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ชมรมคนพิการอำเภอแม่ริม และประชาชนในชุมชนตำบลดอนแก้ว

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200227115447416

และภาพข่าวจาก  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/570784

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *