ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562

logomain

 

วันนี้ 27 ก.พ. 63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 ที่ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค และเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน ในการสนับสนุนงานด้านที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม และมีคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้วยคนพิการ สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป กว่า 850 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมศักยภาพคน การสร้างโอกาส และความเสมอภาคเท่าเทียม ซึ่งคนพิการเป็นกลุ่มหนึ่งที่รัฐให้ความสำคัญ และกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนราธิวาส มุ่งเน้นให้คนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การให้นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน ลูกจ้าง 100 คน ต่อการจ้างงานคนพิการ 1 คน การส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการ การบริการล่ามภาษามือ การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ เป็นต้น พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในทุกด้าน และขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561

 

ด้าน นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันพิการสากล จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันนี้ (27 ก.พ. 63) ตามประเด็นหลักที่องค์การสหประชาชาติกำหนดในการจัดงาน คือ “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : Leave no one behind”

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน การแสดงของนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการด้านต้นแบบจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 และหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานฯ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ การบริการด้านการตรวจสุขภาพ บริการลงทะเบียนจัดหางานคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนพิการ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ กิจกรรมนันทนาการ และการมอบของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200227124037431

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *