สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่อง ขอให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

 

ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน
ให้ความรู้ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

14 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน เพื่อนคนพิการผู้ค้าสลากฯ ที่รักทุกท่าน

ตามที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

เรื่อง ขอให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย นั้น

เนื่องในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการประชุมร่วมกัน ระหว่างสภาคนพิการฯ กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ นายทวีป วุฒิบาทกาจิตต์ ผอ.กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ นายโอภาส ศรีฉันทะมิตร และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ณ ศูนย์บริการประชาชน ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล มีข้อสรุปดังนี้

1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับหลักการจะไปดำเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองสลากฯ อยู่แล้ว มีทางเลือกเพิ่มเติมที่จะซื้อสลากฯ ในวันที่ 3 และ 18 ของเดือน เป็นหลักประกันว่าคนพิการจะได้ซื้อสลากฯ ไปจำหน่ายเป็นประจำทุกงวด

2. ส่วนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ อีกจำนวนหนึ่งที่ยึดอาชีพจำหน่ายสลากฯ เป็นอาชีพหลัก และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองสลากฯ ร้องขอให้สำนักงานสลากฯ เปิดรับการลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองสลากฯ ขึ้นเพิ่มเติมนั้น สำนักงานสลากฯรับจะไปรวบรวมข้อมูล และสำรวจจำนวนคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ภายใต้หลักการลดความเหลื่อมล้ำโอกาสในการประกอบอาชีพระหว่างนายทุนกับคนยากคนจน
และที่ประชุมได้นัดหมายให้คนพิการรวมทั้งผู้ดูแลคนพิการที่มีความเดือดร้อน มารับทราบความคืบหน้า ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล เวลา 06.00 น. ในการนี้สภาคนพิการฯ จะถือโอกาสเปิดรับลงรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่เดือดร้อน ทั้งในส่วนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรสลากฯ ไปจำหน่ายปลีกด้วยตนเองในราคาควบคุมฉบับละ 80 บาท ด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่างเว้นในการจัดสรรสลากฯ ให้กับสมาคม มูลนิธิฯ ของคนพิการ มาตั้งแต่ปี 2554 เป็นระยะเวลากว่า 8 ปีแล้ว

ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์
โทร. 089-1233835

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย :
ฝ่ายส่วนกลาง,นางสาวศิริรัช ไชยรัตน์ สำนักงานโทร/โทรสาร 0 2354 4260 , 0 2354 4261

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.facebook.com/pg/disabilitiesth/posts/?ref=page_internal

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *