สงป.คาดใช้งบฯ ปี64 รวม 2.34 หมื่นล้าน จ่อตั้งเพิ่ม 4.7 พันล้าน รับนโยบาย “เบี้ยคนพิการ หัวละพัน” ประมาณการเพิ่มอีก 3.1 หมื่นคน

สำนักงบฯ แจงประมาณการคำของบฯปี 64 รายการเบี้ยพิการให้ท้องถิ่น เป้าหมายเพิ่มจากงบฯปี 63 อีกกว่า 3.1 หมื่นคน คาดยอดตามบัตรประจำตัว 1.96 ล้านคน ทำรัฐต้องตั้งงบเพิ่มอีกกว่า 4.7 พันล้าน รวมกว่า 2.34 หมื่นล้าน รับนโยบายปรับเบี้ยพิการ 1,000 บาท/คน/เดือน ส่วน ก.คลัง แจง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ยั่งยืน เสนอลดปัญหาจำนวนคนพิการแต่กำเนิด ส่งเสริมจ้างงานคนพิการให้มีอาชีพ

วานนี้ 4 ก.พ. มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการคลัง มีความเห็นกรณีการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติครม.ที่รับหลักการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ว่า จะเป็นการเพิ่มเบี้ยความพิการในลักษณะสวัสดิการเป็นการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

“ดังนั้นจึงควรแก้ปัญหาด้วยการลดปัญหาจำนวนคนพิการแต่กำเนิด และส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการให้มีอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคบพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”

ประกอบกับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม เป็นจำนวน 4,842,400,800 บาทต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้เป็นสวัสดิการคนพิการ 24,264,404,000 บาทต่อปี ซึ่งภาระงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

“ทั้งนี้ การจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสด้านอื่น ๆ อาจพิจารณาระดับความจำเป็นในการรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วย อาทิ ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณและไม่เป็น ภาระผูกพันงบประมาณที่มากเกินไปในอนาคต”

ด้าน สำนักงบประมาณ เห็นว่า ที่ผ่านมาได้เสนอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบี้ยความพิการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีเป้าหมายคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,933,749 คน อัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,463,980,400 บาท

แต่เมื่อปรับอัตราเบี้ยความพิการ เป็นคนละ 1,000 บาทต่อเดือน จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 23,204,888,000 บาท ซึ่งจะมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นทั้งปี จำนวน 4,640,997,600 บาท

ขณะที่ประมาณการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องตัน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป้าหมายคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,964,821 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 31,072 คน ปรับอัตราเพิ่มคนละ 200 บาทต่อเดือน รวมเป็นอัตราคนละ 1,00 บาทต่อคนต่อเดือน ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 23,477,849,600 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,714,468,000 บาท.
ขอขอบคุฯข้อมูลจาก  https://mgronline.com/politics/detail/9630000011689

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *