ต้อนรับคณะกรรมการสุขภาพเขต 4-6 และ เขต 13 

เมื่อวันที่ 21  พฤษจิกายน 2561 1479สายด่วนคนพิการประชารัฐ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการสุขภาพเขต 4-6 และ เขต 13
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน

 258 total views,  1 views today