ประกาศผลโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2561

นักเรียน นักศึกษา สามารถแจ้งหน้าสมุดบัญชีที่เป็นชื่อของตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 24 กรกฎาคม 2561 มาที่

E-Mail : disabilitiesth@gmail.com หรือส่ง แฟกซ์มาที่ 02 354 5349

ประกาศผลโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน

 1. นางสาวหทัยพัชร์ ธนารุ่งเรืองกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 2. นางสาวสุฑามาศ วาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 3. นางสาวกฤติยาภรณ์ เกตุกำพล สถาบัณฑิตพัฒนศิลป์
 4. นายวิทวิส พรมโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 5. นางสาวศศิธร ปัดทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 6. นางสาวเบญจวรรณ เพ็ญวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 7. นางสาวณัฐชญาพร ภูงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 8. นางธนพล กลิ่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 9. นายณัฐศิษย์ ภูงาม วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
 10. นายนรวัฒน์ ตะเวที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. นางสาวทวีติยา มูลควร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 12. นางสาวณีรนุช สวัสดิ์ธนากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
 13. นางสาวสุทธิษา อินทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 14. นางสาวประภัสสร ยวงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 15. นายวิภู โคตรชาดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
 16. นางสาวอุไรวรรณ ศรีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 17. นายอามาน อีแต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 18. นายอามีน จิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
 19. นางสาวประทับใจ สารใจวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 20. นายธนาคม ศุภวิสุทธิ์ มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา

รายชื่อที่ได้รับทุนระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) ทุนละ 5,000 บาท

 1. นางสาวมาริสา เพ็งพิน โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
 2. นางสาวอรอนงค์ เข็มทอง โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
 3. นางสาวศราวุฒิ ชูยศ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
 4. นายฮะเลม มะแซ โรงเรียนแม่ลานวิทยา
 5. นายพชร ด่านประภา โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
 6. นางสาวกฤติมา ลอย โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
 7. นายณัชพล การวิวัฒน์ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
 8. นายณัฐกิตติ์ นานุสิทธิ์ โรงเรียนสันติราฏร์วิทยาลัย

 

ขอบคุณ: http://www.tddf.or.th

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *