จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561

วันนี้( 20 มิถุนายน 2561) นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนผู้พิการ ครู อาจารย์จากโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและเปิดประสบการณ์ชีวิตแห่งการเรียนรู้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันกีฬาให้กลุ่มเด็กพิเศษและด้อยโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่คณะ

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า โครงการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เป็นการกระตุ้นและยกระดับความคิดในการช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มเด็กพิเศษและผู้ด้อยโอกาสมากยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเด็กพิเศษและด้อยโอกาส เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต ตลอดจนสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิต

ขอบคุณ… https://goo.gl/zo5zBA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *