เล็งผุด “ศูนย์จิตอาสาซ่อมอุปกรณ์ช่วยคนพิการในชุมชน”

กรมสุขภาพจิตร่วมมือกับสโมสรโรตารี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 249 รายการ

ที่หอประชุม อ.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรราชสีมา นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางวีณา พิทักษ์ตรัยรัตน์ นายกสโมสรโรตารี่บัวใหญ่ และนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 249รายการ ประกอบด้วยรถเข็นนั่ง 124 คัน อุปกรณ์การแพทย์อีก 125 ชิ้น เช่น เครื่องช่วยพยุงเดิน ให้เด็กพิการทางสมองและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่อยู่ในอ.บัวใหญ่ และอ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการมีพลังสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี ช่วยลดภาระผู้ดูแล โดยอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดที่มอบในวันนี้ ได้รับการบริจาคจากองค์กรการกุศลจากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน สหรัฐอเมริกา มูลค่ารวม3,347,135 บาท และมีทีมอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความรู้ทักษะความชำนาญ ดำเนินการปรับสภาพของรถเข็นนั่งให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการ ให้ใช้ได้สะดวกและปลอดภัยที่สุด

นายแพทย์สมัยกล่าวว่า เรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขขณะนี้ก็คือการจัดศูนย์ซ่อมรถเข็นนั่งคนพิการหรืออุปกรณ์ช่วยผู้พิการ เช่นไม้เท้าค้ำยัน ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีเพียง2 จังหวัดคือที่เชียงใหม่ และอุตรดิตถ์ นอกนั้นยังไม่มี เนื่องจากรถเข็นนั่งจะมีอายุใช้งานได้ประมาณ 2-5 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้ จะเกิดการชำรุดได้ เช่น ยางล้อเสื่อมสภาพ ลูกปืนล้อแตก เบรกมือไม่อยู่ เบาะรองนั่งทรุดตัว พนักพิงชำรุด แต่ยังขาดศูนย์บริการซ่อมแซม เมื่อรถเข็นของผู้พิการมีปัญหา ก็มักจะซ่อมกันเอง ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานหรือไม่ปลอดภัย หรือปล่อยทิ้งไว้ เพราะไม่มีแหล่งซ่อม

กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายจะขยายศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ช่วยผู้พิการในชุมชน ในปี2561 นี้ จำนวน 150 แห่ง ใน 75 จังหวัด จังหวัดละ 2 แห่ง เพื่อให้ผู้พิการได้รับความสะดวกที่สุด ดำเนินการในรูปแบบของจิตอาสา เอื้ออาทรกัน ให้บริการฟรี โดยสถาบันพัฒนาการเด็กฯจะอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการซ่อมแซมเพิ่มเติมให้จิตอาสา และสนับสนุนจัดส่งอะไหล่ไปให้ ผู้ที่สนใจซึ่งอาจเป็นผู้พิการด้วยกัน ประชาชนทั่วไป หรือเป็นสถาบันอาชีวศึกษาก็ได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาการเด็กฯ ที่หมายเลข 053 908300 ต่อ 73423

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กที่พิการทางสมองหรือมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ช่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ได้มอบไปแล้วประมาณ 23,000 คน ร้อยละ80 เป็นรถเข็นนั่ง จากการติดตามผล พบว่าผู้พิการร้อยละ 98 มีความพึงพอใจในระดับมากและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมาก ในส่วนของญาติที่ดูแลพบว่า อุปกรณ์ที่ได้รับมอบ ช่วยผ่อนเบาภาระได้มากถึงร้อยละ 98 การพาผู้พิการออกไปนอกบ้านมีความสะดวกขึ้น ไม่ต้องแบกหรืออุ้มเด็กพิการตลอดเวลา

ในปี 2561 นี้ ตั้งเป้าหมายจะมอบใน 4 จังหวัดได้แก่ สงขลา นราธิวาส ลำปาง และลพบุรี และมอบให้ผู้พิการในประเทศมาเลเซียด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาศักยภาพตนเอง พึ่งตนเองได้มากที่สุด และไม่เป็นภาระสังคมและครอบครัว โดยในเดือนหน้านี้ จะมอบที่จังหวัดสงขลา จะเพิ่มให้บริการซ่อมแซมรถเข็นนั่ง และอุปกรณ์ช่วยผู้พิการที่ชำรุดด้วย นายแพทย์สมัยกล่าว

ขอบคุณ… https://www.springnews.co.th/view/289853

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *