จ.สระแก้ว ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ผู้พิการและสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้

จังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ผู้พิการและสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้

วันนี้ (20 พ.ค. 61) ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองยาง หมู่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้อนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 50,000 บาท โดยจัดกิจกรรมมอบเป็ดพันธุ์ไข่ จำนวน 101 ตัว พร้อมอาหารสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเป็ด มีนางอนงค์นาฏ คุณวิเศษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบเป็ดพันธุ์ไข่และอาหารสัตว์ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 คน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ การดูแลเลี้ยงเป็ดที่ถูกต้องโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การแนะนำการให้อาหาร การดูแลป้องกันโรคโดยใข้สมุนไพร เป็นต้น

นางน้ำทิพย์ เชียงเงิน ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยโจด กล่าวว่า การเป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่า พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย คนพิการหลายๆ คนพยายามหาช่องทางในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว การมีอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนพิการต้องการมากที่สุด เพราะถ้ามีอาชีพก็หมายถึงว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร จากการสำรวจข้อมูลผู้พิการในพื้นที่ พบว่ามีผู้พิการจำนวน 151 คน ซึ่งผู้พิการบางคนยังพอมีความสามารถที่จะทำงานได้และอยากมีอาชีพที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ถ้าได้มีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็จะทำให้ผู้พิการมีความรู้สึกภาคภูมิใจ มีคุณค่าไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการใช้ศักยภาพและความสามารถในการสร้างแหล่งอาหารไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ และส่งเสริมให้ผู้พิการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้

ขอบคุณ… https://goo.gl/UAh37s

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *