เลขามูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา เข้าพบนายกเมืองพัทยา ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง”

เวลา 09.30 น. วันที่ 18 ก.ค. 65 ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยาดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะบริหารมูลนิธฯ เข้าพบ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เรื่องขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ ที่้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา จัดหางาน ส่งเสริมอาชีพ และธุรกิจเพื่อสังคม นอกจากนั้นยังได้รณรงค์และผลักดันเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การจัดปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการและการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมที่มีต่อคนพิการผ่านสื่อทุกรูปแบบ โดยมีเครือข่ายการทำงานทั้งในและต่างประเทศมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรีและโดยการสัมมนาในครั้งนี้นั้นเป็นแบบ Onsite และ Online ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องอาชีพและการจ้างงานคนพิการในโลกที่ ปั่นป่วน (Jobs and Employment of People  with Disabilities in a Disruptive World) การแสดงนิทรรศการด้านอาชีพคนพิการ และกิจกรรมตลาดนัดของดีเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงศักยภาพด้านอาชีพและการจ้างงานคนพิการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ในการนี้มูลนิธิฯ ขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” ทั้งได้เรียนเชิญเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพร่วมและให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา…….

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8300

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *