พฤกษาฯ สานต่อ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” จับมือชุมชนหน่วยงานรัฐ-ภาคีเครือข่ายสานฝันผู้พิการ

“พฤกษา” นำความเชี่ยวชาญการพัฒนาที่อยู่อาศัย ดึงชุมชนส่งต่อพลังบวกจับมือหน่วยงานรัฐ ชุมชน จิตอาสา และภาคีเครือข่าย สานฝันให้คนพิการเดินหน้าโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หวังสร้างชูความเท่าเทียมเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ช่วยเติมเต็มความสุข

น.ส.อังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” เป็นหนึ่งในโครงการปรับปรุงบ้านเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กลุ่มคนพิการและยากจนที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจสังคมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) ภายใต้แนวคิด “Tomorrow. Reimagined” โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดของพฤกษาที่มุ่งหวังอยากให้คนไทยทุกคนมี “บ้าน” ที่ต้องอยู่อย่างมีความสุข ไร้กังวล โดยมองไกลไปถึงการสร้างสังคมแบบ Inclusive Society หรือสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ทางสังคมได้อย่าง “เท่าเทียม” และมี “ศักดิ์ศรี” มีโอกาสหรือสิทธิในการเข้าถึงบริการ สถานที่ และข้อมูลทางสังคมได้อย่างเสมอภาคกัน

โดยพฤกษาฯ เล็งเห็นว่าสังคมไทยยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ต้องการโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่อาศัยในชนบท จึงได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาผสานกับความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น ร่วมสร้างและปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการในชนบท ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต ให้ตอบโจทย์ความพิการของแต่ละบุคคล ช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

“โครงการนี้พฤกษาได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และในปี 64ได้ขยายพื้นที่จากเดิมที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน และผู้นำชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลวิมุต ในนามบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู จ.เชียงใหม่ โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมช่วยยกระดับชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่องซึ่งเรายังมุ่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลโดยส่งเสริมสังคมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคต”

นอกจากนี้ พฤกษายังได้มีการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการสู่สังคมเท่าเทียม โดยดำเนินการต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 9 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างโอกาสให้คนพิการในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี พฤกษาจึงเชื่อว่าความสุขที่เกิดขึ้นเพื่อคนพิการนี้จะเป็นพลังที่ขยายกว้างไปสู่สังคมที่เท่าเทียมกันอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายด้านการใส่ใจเพื่อสังคม (Heart to Society)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *