ผู้ว่าฯตากมอบโล่คนพิการต้นแบบ เนี่องในวันคนพิการสากล

ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคม เกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป  โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์  นายอำเภอเมืองตาก  นางวรรณฤดี  กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  นางณัฏฐาฐิตา  ไทยเจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายชัชวาลย์  ปัญญา ปลัดจังหวัดตาก   นางกันยา ปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ  และทีม One Home เข้าร่วมกิจกรรม สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2564 ได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงาน คือ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืโดยจังหวัดตาก มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 18,675 คน คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของประชากรจังหวัดตาก ในจำนวนนี้พบว่าเป็นคนพิการสูงอายุ มีจำนวน 9,307 คน หรือร้อยละ 50.68 ของจำนวนคนพิการจังหวัดตาก ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่า ในปี 2571 สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย นอกจากนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังพบว่ากลุ่มคนพิการถือเป็นกลุ่มเปราะบาง และได้รับผลกระทบ ซึ่งจังหวัดตากได้มีมาตรการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้วด้วย อาทิ การพักชำระหนี้เงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การให้คนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ คนพิการ รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 รายละ 3,000 บาท พร้อมทั้งการขยายการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีหมดอายุออกไปอีก 6 เดือน ภายใต้นโยบาย “เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปเยี่ยม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบโล่คนพิการต้นแบบจังหวัดตาก ประจำปี 2564 ให้แก่ นายธนโชติ ทาแลบ และใบประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบจังหวัดตาก ประจำปี 2564 ให้แก่ เด็กชายธีรภัทร การะบูรณ์กุลศิริ ผู้พิการทางออทิสติก และนางสาววิภาวรรณ จอกสุวรรณ ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ยังได้มอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จำนวน 24 แห่ง และมอบสิ่งของและของที่ระลึกให้กับอำเภอทั้ง 9 ด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8106

ขอขอบคุณจาก https://www.banmuang.co.th/news/region/269665

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *