ของขวัญปีใหม่ 2565 : ศธ.แจก 6 ของขวัญ มีอะไรบ้าง?

ข่าววันนี้ มาถึง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  นำทีมโดยนางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ เสนอแผนมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชน มีอะไรบ้าง? เช็กเลย

รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565 อะไรบ้าง?

เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ! ยิ่งในยุค New Normal ด้วยแล้ว รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปตามแต่ละโรงเรียน แต่ละสถาบัน ทั้งเรียนแบบ on site และเรียนออนไลน์ เอาล่ะ! มาดูรายละเอียดของขวัญปัใหม่ 65 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 6 โครงการสำคัญ ดังนี้

 1. พาน้องกลับห้องเรียน เพื่อค้นหาติดตามเด็กออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
 2. ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3
 3. อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ
 4. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ผู้เรียนและประชาชน
 5. ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย
 6. อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน

1. Chance – พาน้องกลับห้องเรียน

เป็นของขวัญปีใหม่ 65 ภายใต้แนวคิดการศึกษาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

 • สพฐ. ห่วงใย ปักหมุด นำนักเรียนไทย กลับสู่ห้องเรียน ค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พร้อมสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
 • กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปักหมุดบ้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 12,649 คน ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา โดย ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper พร้อมปักหมุดทุกบ้าน เพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัด กศน. อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการจำเป็น และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้

2. ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3

สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. และ กศน.อำเภอ/เขต ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ เด็กด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน จำนวน 46,400 คน โดยมอบสิ่งของ ระหว่างวันที่  17 ธันวาคม 2564 ถึง 8 มกราคม 2565 อาทิ

 1. ของเล่น
 2. อุปกรณ์การเรียน
 3. อุปกรณ์กีฬา
 4. เครื่องนุ่งห่ม
 5. ชุดกีฬา
 6. ขนม
 7. อาหารแห้ง  


3. อาชีวะ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน

มาต่อกันที่ของขวัญปีใหม่ เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” โดยมอบทุนเรียนฟรีต่อเนื่อง 3 ปี มีหอพัก อาหาร 3 มื้อ ให้นักเรียนจบ ม.3 ได้เรียนต่อ 100% ในสถานศึกษา ม.ปลาย (สพฐ.) และ ปวช. (สอศ.)  จำนวน 5,000 คน


4. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น-ฝึกอบรมอาชีพ

 • สอศ. ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน 38,500  คน ไม่น้อยกว่า 77 หลักสูตร ดำเนินการใน 77 ศูนย์ทั่วประเทศ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สอศ. กศน. สพฐ. และ สช. ในพื้นที่ ดำเนินการระหว่าง 27 ธันวาคม 2564  ถึง 31 มกราคม 2565

 • กศน. ฝึกอบรมอาชีพ ฟรี 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ  โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 928 กลุ่ม ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2565 โดยฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและการเป็นผู้ประกอบการให้กับประชาชน  150,000 คน และสถานศึกษา 1 อาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 928 กลุ่ม 10,208 คน

5. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ผ่านแอปพลิเคชัน “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย”

ทีมช่างพันธุ์ R อาชีวะจิตอาสา จาก 100 ศูนย์ Fix it Center ทั่วไทย ออกให้บริการซ่อมถึงบ้านฟรี โดยประชาชนสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ดำเนินการตลอดเดือนมกราคม 2565 และให้บริการต่อเนื่องทั้งปี

6. อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565

ปืดท้ายของขวัญปีใหม่ 2565 ชิ้นสุดท้ายจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยออกบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4  มกราคม 2565 ให้บริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *