กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ช่างเครื่องช่วยคนพิการขาขาด

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมมือกับ มูลนิธิ ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565 ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม ในแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยมอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพ มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ยกระดับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สร้างแรงงานที่มีสมรรถนะสูง และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนาทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถ ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ในสาขาช่างกายอุปกรณ์ และช่างเครื่องช่วยคนพิการให้มีเพียงพอ สามารถให้บริการคนพิการได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อคนพิการขาขาดทั่วประเทศ ที่เข้ารับบริการขาเทียม ให้ได้รับขาเทียมสวมใส่ที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ทั้งสิ้น จำนวน 210 คน รวม 5 หลักสูตร สำหรับในวันนี้ เป็นการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรแรก หลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนพิการ จำนวน 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรในสาขาอาชีพช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอาชีพ ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย จำนวน 100 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมทางไกล โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ และ นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานในพิธีเปิดฝึกอบรมเมื่อเวลา 08.30 น. วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1869721/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *