MEA มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จำนวน 3,084,615 บาท เพื่อสนับสนุนคนพิการในการฝึกงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ Video Conference เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการสนับสนุนคนพิการในการฝึกงานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่ง MEA ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ MEA ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนเงินมูลค่ารวม 12,000,000 บาท ในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2567 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวจาก https://www.js100.com/en/site/post_share/view/108901

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *