นายกวิทยา เยี่ยมชม ศูนย์สายด่วนคนพิการ 1479 และลงพื้นที่รับฟังปัญหา ผู้พิการ พร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยม ศูนย์บริการลูกค้า call center และ “ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ” สายด่วนคนพิการ 1479 จัดตั้งโดยความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้สนับสนุน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน ให้บริการแก่คนพิการในทุกมิติ โดยเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและความช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ และอาชีพ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และบริการอื่น ๆ สู่การดำรงชีวิตอิสระ ภายใต้แนวคิด “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” อีกทั้ง มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ยังเป็นที่ตั้งของ ศูนย์บริการลูกค้า call center ที่ทางหน่วยงานภาคเอกชน ได้จ้างผู้พิการที่มีความสามารถเข้าทำงาน สนับสนุนส่งเสริม สร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้แก่ผู้พิการต่อไป ทั้งนี้นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้พิการ และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องปรับพื้นที่ทางเท้าให้เหมาะสมกับผู้พิการอีกด้วย

ขอขอบคุณ : Facebook อบจ.ชลบุรี – https://www.facebook.com/chonpao.PR/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *