จ่อเปิดศูนย์พักคอยฯ สำหรับคนพิการ

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์พักคอย
เพื่อรอการส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้พิการ โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายเฉลิมพลโชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมนางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหารือและดูสถานที่ ณ รร.พิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดินแดง ร่วมกับ สมาคมคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดทำศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้พิการด้านสติปัญญาและผู้พิการทางด้านร่างกาย ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคาร 1 หรืออาคาร จอมพล ป.รร.พิบูลประชาสรรค์ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งประเภทพิการด้านสติปัญญาและผู้พิการทางด้านร่างกาย ได้ประมาณ 200 เตียง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ภายในปลายสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาปรับสภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในการจัดทำศูนย์พักคอยฯรวมทั้งให้ผู้อำนวยการเขตดินแดงประสานสำนักอนามัยในการยื่นขออนุญาตจัดทำศูนย์พักคอยฯ ให้เป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมนี้ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมและสำนักอนามัย บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดูแลผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย

ขอขอบคุณ: แนวหน้า https://www.naewna.com/local/591906

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *