“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) เชื่อมโยง “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก-ตลาดน้ำหลักห้า” จ.ราชบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ชุมชนหลักห้า จังหวัดราชบุรี และเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์นานาชาติ จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Tourism for All) ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก-ตลาดน้ำหลักห้า จ.ราชบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยการนำเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมกันปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร ระบบขนส่งมวลชน และบริการต่างๆ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ เดินทางท่องเที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม หรือ “อารยสถาปัตย์” (Friendly Design) หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล

เริ่มจากการปล่อยขบวน Friendly Design Trip ณ จุดรวมพลที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาพระราม 2 (ขาออก) เวลา 9.00 น. จากนั้น มุ่งหน้าไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวก และตลาดน้ำหลักห้า อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อสำรวจความพร้อมทางด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และโบกธงเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และตลาดน้ำหลักห้า ในเวลา 10.30 -15.00 น.

อย่างไรก็ตาม นอกจากจังหวัดราชบุรี จะเป็น 1 ใน 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลแล้ว ยังเป็นจังหวัดในแคมเปญ “Amazing Thailand Go Local : เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” ที่ ททท. ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว 55 เมืองรองในท้องถิ่นทั่วเมืองไทย เพื่อกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ และกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จะเน้นการจัดกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ และวันหยุดยาวต่อเนื่อง

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดงาน กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญ ของกระทรวงฯ คือ การกำหนดให้แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ลากกระเป๋าเดินทางที่มีล้อหมุน จะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่าง ๆ ได้โดยสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) จึงเป็นนโยบายหลักอีกเรื่องหนึ่งของกระทรวงท่องเที่ยวฯ และรัฐบาล ในการพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind) อีกต่อไป

“เรามีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก เรามีนักท่องเที่ยวติดอันดับโลก เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่สิ่งที่เรายังไม่ค่อยได้ทำ คือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มีอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ วิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสูง ก็คือการทำให้มีอารยสถาปัตย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จะทำอย่างไร ให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกวัยมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเท่าเทียม ได้เอกลักษณ์ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านการท่องเที่ยว ด้านกีฬา หรือด้านการนันทนาการ ขอให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลด้วย” รมว.ท่องเที่ยวฯกล่าว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มองว่า อารยสถาปัตย์เป็นพื้นที่ฐานทุกแหล่งท่องเที่ยวต้องมี เพราะการท่องเที่ยวเป็นความสุข และความสุขควรจะเป็นโอกาสที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ อารยสถาปัตย์ยังเป็นเสน่ห์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่าง

“ททท.สนับสนุนให้ทุกแหล่งท่องเที่ยวต้องมีอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคนมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) จะเป็นเส้นทางต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงการปรับปรุง และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงกลุ่มบุคคลพิเศษซึ่งต้องการความช่วยเหลือในการเดินทาง ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียม” ผู้ว่า ททท.กล่าวถึงการขับเคลื่อน Tourism for All ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำหรับ 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ประกอบด้วย “เส้นทางเก๋ไก๋ ดูธรรมชาติ ราชบุรี” “เส้นทางเก๋ไก๋ รับลม ชมศิลปะ พัทยา” “เส้นทางเก๋ไก๋ อยู่กลางกรุง กรุงเทพมหานคร” “เส้นทางเก๋ไก๋ เที่ยวไปในเมืองล้านนา เชียงใหม่” “เส้นทางเก๋ไก๋ รำลึกไปในอดีต กาญจนบุรี” “เส้นทางเก๋ไก๋ จั่งหู้ ดูเมืองใต้ ภูเก็ต” “เส้นทางเก๋ไก๋ เที่ยวอีสานแซ่บนัว ขอนแก่น” “เส้นทางเก๋ไก๋ ดูเมืองเก่า อยุธยา” และ “เส้นทางเก๋ไก๋ ดูเมืองย่าโม นครราชสีมา”

ทางด้าน นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเปิดเส้นทาง Tourism for All ในปีท่องเที่ยววิถีไทย เก่ไก๋อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็ก สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ระบบขนส่งมวลชน และบริการต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ โดยสะดวกสบาย ทันยุค ทันสมัย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการช่วยกันออกแบบ และสร้างทำอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ปลอดภัย ดังนั้น การที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และ ททท.ได้จัดงานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล นำร่อง 9 เส้นทางทั่วไทย โดยเริ่มที่ จ.ราชบุรี ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) และส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมให้แก่คนพิการ และมนุษย์ล้อโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นการยกระดับธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองไทยไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และก้าวหน้าทันสมัยให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

 

ขอบคุณ: www.thailandfriendlydesignexpo.com/?p=328927

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *