หนองคาย จัดงานวันคนพิการสากล

 

วานนี้ (18 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563

 

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

 

สำหรับปี 2563 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่มเข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและดีกว่าเดิม ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID -19 โดยการกำหนดทิศทางและแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคมซึ่งหมายรวมถึงคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

การจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม การจับสลากรางวัลแก่ผู้พิการและผู้ดูแลการ จัดเวทีเสวนา การจัดบูธนิทรรศการ และการแสดงของคนพิการ เป็นต้น มีผู้แทนคนพิการ คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

 

 

 

 

 

logomain

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201218214733824

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *