นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สืบสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 5 ราย

 

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลปากป่วน บ้านกกเกลือ จำนวน 2 หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุ 1 ราย และมีผู้ป่วย 4 ราย เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากอำเภอวังสะพุงตอนนี้เริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นแล้ว อีกทั้งยังได้ถามไถ่เพื่อสืบทราบปัญหาความเดือดร้อนความเป็นอยู่ ให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ผู้ดูแล และยังสอบถามการได้รับสวัสดิการที่ควรได้รับจากทางภาครัฐ ซึ่งส่วนมากจะมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่วนรายได้อย่างอื่นก็มีสมาชิกในครอบครัวไปรับจ้างทั่วไป และบางหมู่บ้านจะมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งอำเภอได้นำข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

ทั้งนี้ อำเภอวังสะพุง ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้าน สุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า “คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน Healthy (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

205628.jpg

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201125104032115

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *