เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

logomain

 

นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากปกครองจังหวัดว่า กรมการปกครองร่วมกับกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบัตรประจำตัวคนพิการ ตามแนวทางการบูรณาการข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการตามเอกสารรายชื่อคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งกรมการปกครองพิจารณาแล้วว่า ข้อมูลรายชื่อคนพิการที่ไม่มีประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามห้วงเวลาที่ประมวลผล เช่น การเสียชีวิต การขึ้นทะเบียนใหม่ การที่เด็กพิการมีอายุถึงเกณฑ์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น ดังนั้นกรมการปกครองจึงได้จัดทำระบบโปรแกรมตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนพิการ อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลรายชื่อคนพิการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้อมูลปัจจุบันไปยังสำนักงานทะเบียนผ่านระบบโปรมแกรมงานบัตรประจำตัวประชาชน

 

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้รับทราบและให้มาติดต่อขอจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทร 0-5544-4442 และ 0-5541-1212 ต่อ 151 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201030143411294

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *