หน่วยเฉพาะกิจยะลาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบ

 

หน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19  เหตุความไม่สงบในพื้นที่จชต.

 

พลตรี อุทิศอนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานมอบถุงยังชีพ จำนวน 232 ถุง ให้แก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตามโครงการ “ฉก.ยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า ผู้พิการ ตลอดจนครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านการดำรงชีวิต และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ได้รับการดูแลช่วยเหลือและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม หน่วยเฉพาะกิจยะลาจึงได้จัดโครงการ “ฉก.ยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” ขึ้น โดยการจัดทำถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วย สิ่งของอุปโภค-บริโภค และ ยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กำลังพลของหน่วยนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่เป้าหมาย ในโอกาสที่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดหมอเดินเท้า อาสาสมัครสาธารณสุข   ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนที่จะนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

อย่างไรก็ตามพื้นที่เป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลา มีจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง อำเภอรามัน อำเภอยะหา อำเภอกาบัง อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จากการสำรวจพบว่ามีประชาชนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง รวม 232 ราย

 

ทั้งนี้หลังจากที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน รับมอบถุงยังชีพจาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา แล้วก็จะนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลชุดปฏิบัติการนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201016114021403

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *