ผู้ว่าฯ ยะลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เดินหน้า ไปด้วยกัน ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาจังหวัด

logomain

 

ผู้ว่าฯ ยะลา ผนึกกำลังสื่อ ร่วมส่วนราชการในพื้นที่ เดินหน้า “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนาจังหวัด  พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วน

 

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรม พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดยะลา ภายใต้ชื่องาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนาจังหวัดยะลา   พร้อมทั้งเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน จ.ยะลา นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมี นายชัยสิทธ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพบปะพูดคุยถึงการทำงาน ตลอดปีที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ขอบคุณสื่อมวลชน ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในทุกด้านที่จะพัฒนาจังหวัดยะลา ให้เดินหน้าต่อไป ภายใต้ความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่น เพื่อความกินดี อยู่ดี ความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา

 

สำหรับ จังหวัดยะลา ได้กำหนดนโยบายยะลาเมืองแห่งความสุข Yala City of Happiness เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวจังหวัดยะลา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายรัฐบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”แปลงมาสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา ภายใต้ เป้าหมายการพัฒนา“คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยมี  4 ประเด็น คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม และท่องเที่ยวชายแดน   การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน

 

โดยปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา ด้านส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร  ด้านการท่องเที่ยว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย ส่วนจุดเน้นในการพัฒนาของจังหวัดยะลาในปี 2564 ได้ให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการเสริมสร้างสันติสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจผลที่คาดว่าจะได้รับ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 7 % การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างสันติสุขผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง สถิติการก่อเหตุร้ายลดลง

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201016092946344

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *