ศอ.บต.ดำเนินโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ต่อเนื่อง สนองแนวพระราชดำริฯ

 

ผู้ปกครองเด็กพิการตื้นตันในน้ำพระทัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือเด็กพิการ ด้านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนองแนวพระราชดำริฯ เดินหน้า โครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” อย่างต่อเนื่อง มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น

          

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาทุกมิติได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดย ศอ.บต. นำโดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านความพิการ ภายใต้กิจกรรม “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ให้กับเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน กว่า 400 คน ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม สถาบันทางวิชาการ สถานพัฒนาฝีมือแรงงานและอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ริเริ่มนำนวัตกรรมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการทางสมองและเด็กพิการซ้ำซ้อน มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น รวมถึงให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาในการประกอบอาชีพการงานได้มากขึ้น โดยเริ่มแรก ศอ.บต. ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอี้สุขใจ” ให้กับเด็กพิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อฝึกชันคอและการนั่งทรงตัว และขยายผลไปสู่ “รองเท้าสั่งตัด” เพื่อแก้ไขปัญหารูปเท้า และฝึกการเดินทรงตัว

 

นางสาวเจะบีเดาะ ดาโอะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 9 ปัตตานี หน่วยบริการยะหริ่ง เผยว่า ในส่วนของเด็กที่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือมีความพิการ ถ้าเคลื่อนไหวโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยจะเดินไม่สะดวก เวลาเดินในระยะไกล ๆ ขาจะพันกัน แต่เมื่อน้อง ๆ ได้สวมรองเท้าสั่งตัด ที่ตัดตามขนาดของแต่ละคน จะทำให้น้ำหนักที่ขาหนักขึ้นและสะดวกในการเดินมากขึ้น เดินได้ในระยะไกล และขาจะไม่เบียดกัน ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดี เท้าเข้ารูปมากขึ้น สามารถปรับกล้ามเนื้อส่วนขาได้ดี ถือเป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นการขยายโอกาสเด็กพิการให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

 

ด้าน นางหะสีเยาะ ปะดอมะ มารดาของเด็กชายอิมรอน วาเตะ อายุ 12 ปี ซึ่งมีเท้าผิดรูปตั้งแต่กำเนิด กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันและดีใจที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยและได้มีพระราชดำริให้ช่วยเหลือเด็กพิการ โดยลูกชายของตนมีความผิดปกติทางร่างกายตั้งแต่กำเนิด มีพัฒนาการช้า เมื่อถึงวัยเดินได้ก็เดินไม่สะดวก ส้นเท้าชนกัน เมื่อได้รับรองเท้าสั่งตัด ทำให้เดินเร็วขึ้น เดินคล่อง ส้นเท้าไม่ชนกัน เหยียบบนพื้นได้เต็มฝ่าเท้า และตนต้องทำงานไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลลูกได้เต็มที่ เมื่อมีอุปกรณ์ช่วย เช่น รองเท้า ก็จะทำให้ลูกฝึกเดินเองได้

 

ทั้งนี้ “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเด็กพิการให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับสังคมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการจัดบริการด้านสังคมเชื่อมโยงกับสุขภาพที่ดีของประชาชน ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และสนองงานตามแนวพระราชดำริฯ ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200911095026391

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *