จ.ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว ออกหน่วยให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล

logomain

 

นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดกิ่งอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการ ร่วมเปิดงาน “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ วัดบ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อนำหน่วยงานภาครัฐ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางลำบากเข้าถึงอำเภอและเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน โดยมีนายประมวล เจนร่วมจิต กำนันตำบลลุมพุก คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ภายหลังประธานได้กล่าวเปิดงานแล้วเหล่ากาชาด ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ พร้อมมอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำชุมชน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้วได้จัดทำหมันสนุข-แมว และฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน อำนวยความสะดวก สร้างความใกล้ชิด ส่งเสริมการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการกับประชาชน ตลอดจน การสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนที่ให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ อีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200911165144655

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *