จังหวัดระนอง ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่คนตาบอดและครอบครัว 27-29 สิงหาคม 2563

 

ที่โรงแรมระนองการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ สมาคมคนตาบอดจังหวัดระนอง คนตาบอดและครอบครัว เครือข่ายและอาสาสมัคร จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินรายการโดยนายเอกพงษ์ นบสกุล นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่คนตาบอดและเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็น ญาติ อสม.อพมก. และผู้ที่เกี่ยวข้องกันคนพิการ ได้ทราบถึงกฎหมายครอบครัวและทรัพย์สิน หน้าที่และสิทธิอันพึงจะได้รับ ความรู้ความเข้าใจในสิทธิพึงมีพึงได้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมคนพิการฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ.2550 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดระนองให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มทักษะด้านการประกอบการอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 

สำหรับกิจกรรมในวันแรก ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ พ.ร.บ คนพิการกับโอกาสการเข้าถึงคนพิการ และการเสวนาการจ้างงานคนพิการในยุค 4.0 หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กิจกรรมในวันที่สองของการอบรม การเสวนาการทำนิติกรรมที่ไม่บกพร่อง การผลิตอาหารและสินค้าที่ปลอดภัย การสร้างบรรจุภัณฑ์การจัดจำหน่าย และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทำไข่เค็มพอกดินจากวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปิดโอกาสให้คนตาบอดและครอบครัวได้มาเรียนรู้การทำไข่เค็มร่วมกัน จะได้นำไปต่อยอดการทำไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ส่วนกิจกรรมในวันสุดท้ายของการอบรม ฝึกการทำสบู่สมุนไพร ทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาถูกพื้น โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 ซึ่งหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วผู้พิการสามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200828214555554

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *