โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ออกให้บริการชาวบ้านดอนแค อ.ละแม

 

วานนี้ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนบ้านดอนแค หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อสนองนโยบายภาครัฐบาลในด้านการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งนอกจากทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เสนอสภาพปัญหา ความต้องการ ในพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับจังหวัดได้รับทราบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงอีกด้วย

 

โดยสภาพปัญหาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน คือ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.71001 สายบ้านนาจีนซิ้ว-บ้านเขาตากุน หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของตำบล และเชื่อมต่อตำบลข้างเคียง ประชาชน เกษตรกรในพื้นที่สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง อบต.สวนแตง มีงบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยสามารถซ่อมแซมได้ในบางสายและบางช่วงตอนเท่านั้น

 

นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นทรายปากคลองพื้นที่หมู่ 6 และพื้นที่หมู่ 9 เพื่อป้องกันดินทรายทับถมปากคลองในฤดูมรสุม ซึ่งจะมีดินทรายมาทับถมบริเวณปากคลองจำนวนมาก เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพประมง จึงต้องการงบประมาณสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากได้รับฟังปัญหาในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจงและแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไป

 

สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ จังหวัดชุมพรได้บูรณาการทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับคำร้องของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตรวจวัดสายตากับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร การจำหน่วยสินค้าธงฟ้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรยังได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 25 คน มอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในพื้นที่อีก จำนวน 100 ชุด ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ทุกคนที่มาร่วมงานต้องผ่านการคัดกรอง และสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ภายในงานด้วย

 

 

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200828171839452

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *