จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมและมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง”

 

วานนี้ (28 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมฯ

 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีความตั้งใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย 7 วาระ นราน่าอยู่… อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการนำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยยึดการมีส่วนร่วม การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เน้นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งหนึ่งในนโยบาย 7 วาระนราน่าอยู่ คือ นรา… สะดวก “ดูแล ใสใจ พร้อมให้บริการ” เน้น 3 ประเด็น คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานบริการประชาชน และการพัฒนาบริการสาธารณะ

 

จึงได้มีนโยบายไร้กระเช้าอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 แต่มีประสงค์รับบริจาคหมวกนิรภัยแทนกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2563 ให้ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาได้ให้การสนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 1,554 ใบ และได้กำหนดโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” ขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บที่รุนแรง ลดอัตราการพิการหรือทุพพลภาพหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งยังปลูกฝังให้ผู้ขับขี่ที่มีฐานะยากจนไม่มีหมวกกันน็อค สามารถสวมหมวกกันน็อคในการขับขี่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

โดยในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” ตามนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200828193131500

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *