เทศบาลตำบลคลองขุด จ.สตูล ร่วมส่งมอบอุปกรณ์เสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล

 

ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเด็กพิเศษ และเด็กพิเศษ เข้าร่วมโครงการ

 

สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเด็กพิเศษ สืบเนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใส่ใจสุขภาพอนามัยของเด็กพิการ และเพื่อให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัย และให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างรอบด้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลเด็กพิการ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ร่วมกันพัฒนาเด็กพิการ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กพิการมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็กพิเศษหรือเด็กพิการมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัย อีกทั้งเพื่อให้ครอบครัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

โดยการจัดโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ผ่านการดำเนินโครงการ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเด็กพิเศษและการตรวจสุขภาพ และกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเด็กพิการติดเตียง โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ ด้านการผลิตสื่อ และผลิตวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กพิเศษ และเด็กพิการติดเตียง นำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200827141345932

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *