กาญจนบุรี เปิดตัวธาราบำบัดและอาชาบำบัดแก่เด็กพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม อาชาบำบัดและธาราบำบัดเพื่อกระตุ้น  - YouTube

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 เปิดโครงการธาราบำบัดและอาชาบำบัด ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ

 

อาจารย์และผู้ฝึกสอน กำลังสาธิตกิจกรรมธาราบำบัดให้กับเด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ โดยการใช้น้ำช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขา ที่กองพันทหารม้าที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบบุรี ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมธาราบำบัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ ตลอดจนบุคลากรจากจังหวัดกาญจนบุรี ,กองพันทหารม้าที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อฝึกพัฒนาการด้านสมอง การเข้าสังคม และสร้างสมาธิให้กับเด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากกิจกรรมธาราบำบัดแล้ว ยังมีกิจกรรมอาชาบำบัด เป็นการฝึกการเคลื่อนไหว การทรงตัว หรือการกระตุ้นพัฒนาการของร่างกายตามวิธีทางกายภาพบำบัด เช่น ขี่ม้า เล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ บนหลังม้า ซึ่งเด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกกล้ามเนื้อ การทรงตัวบนหลังม้า การหยิบจับสิ่งของ การโยนบอลสี โดยแต่ละกิจกรรมจะมีครูฝึกและผู้ปกครองดูแลควบคุมความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีเด็กพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมรวม 70 คน ซึ่งน้อง ๆ ทุกคนต่างสนุกสนาน ตื่นเต้น และดีใจ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า กิจกรรมธาราบำบัดและกิจกรรมอาชาบำบัด เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยพัฒนาการของเด็กพิเศษ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้เข้ากับสังคมและช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่คนอื่น

 

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี มีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มกับเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท อายุตั้งแต่ 0 -18 ปี ปัจจุบันที่มีเด็กพิเศษจาก 13 อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียง มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 270 คน

 

ข่าววิทยุ 8กาญจนบุรี อาชา&ธาราบำบัด

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม อาชาบำบัดและธาราบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษวันนี้​ (27สิงหาคม2563) ที่กองพันทหารม้าที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอาชาบำบัดและธาราบำบัด ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยนางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีพันโทอดิศักดิ์ เพ็ชรไทย ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 19 กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของสนามขี่ม้า พันเอกกานต์นาถ นิกรยานนท์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 หัวหน้าส่วนราชการนายอเนก จินดาหลวง ผอ.สทท.จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุ ทองดี ผอ.สวท.กาญจนบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี แขกผู้มีเกียรติผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน 40 รายแบ่งเป็น4รุ่น รุ่นละ10 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มี 3 กิจกรรมคือ1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรอง 2.กิจกรรมอาชาบำบัดและ3.กิจกรรมธาราบำบัด นักสหวิชาชีพด้านสุขภาพชี้แจงว่า จากการใช้ม้าบำบัดหรืออาชาบำบัด ฝึกทรงตัวบนม้าจำลองและคานทรงตัว การจูงม้าเดินในสนาม การทรงตัวบนหลังม้า โยนบอลลงตระกร้า หรืออาชาบำบัดเด็กจะเกิดภาวการณ์เรียนรู้การทรงตัว ส่งผลในด้านดี สร้างสมาธิด้วยตนเอง เป็นเหตุทำให้ภาวะความเกรี้ยวกราดทางอารมณ์ถูกยับยั้งออกไป และการใช้น้ำบำบัดหรือธาราบัดเป็นศาสตร์ของการใช้น้ำเป็นตัวกลางในการักษา เนื่องจากคุณสมบัติของน้ำมีแรงรอยตัวและแรงต้านหรือแรงหดของน้ำเป็นคุณสมบัติที่มีความจำเป็นมากในกาฝึกพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทุกประเภท เป็นการบำบัดทางเลือกหนึ่งเหมาะสมเพราะเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือเด็กพิการนั้น ส่วนใหญ่จะมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต การรักษาในปัจจุบันเพียงรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการรักษาบำบัดที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีความแข็งแรงขึ้น ให้พัฒนาการทางสังคมดีขึ้น เพิ่มพูนสมาธิให้แก่เด็ก สามารถสื่อสารบอกความต้องการของตนเองได้ ทำให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเกรียงศักดิ์ ธรรมชาติ​ , ณัฏฐภัส เหลืองพฤกษชาติ / ภาพ,ข่าว วรางคณา แดงแสง ทีมข่าว สวท.กาญจนบุรี/รายงาน

โพสต์โดย วิทยุ8 กาญจนบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020

 

 

ขอขอบคุณ   วิทยุ8 กาญจนบุรี

 90 total views,  1 views today