จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563 “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7 ณ อบต. ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7 โดยมี นางณัฐยา ผาสุก ผู้แทนนายอำเภอเหนือคลองให้การต้อนรับ

 

นายจีระศักดิ์ มาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน รายงานสรุปสภาพพื้นที่ รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง โดยกล่าวถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำ และปัญหาขยะทะเลช่วงมรสุม

 

นายนันธวัช เจริญวรรณ  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด และอำเภอ คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไปร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดเพื่อนำงานบริการของส่วนราชการมาบริการประชาชนถึงหมู่บ้านตำบล รับฟังสภาพปัญหาความต้องการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการระดับจังหวัด อำเภอ กับประชาชนขึ้น และกล่าวมอบนโยบายของมีภาคการท่องเที่ยว และภาคการเกษตร โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายในงานมีกิจกรรมมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

 

จังหวัดเน้นเรื่องความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว  การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คือ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ ควบคู่กับการรักษาความสะอาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ จะต้องมี safety Officer ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย  ควบคู่กับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยกันช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งข่าวบอกกล่าวยาเสพติด เรื่องของความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน ควรปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัย ต้องป้องกันตนเอง สวมหมวกกันน็อค ท้ายสุดนี้ขอให้หน่วยงานราชการในทุกระดับจังหวัดและอำเภอ น้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ และมีความสามัคคีร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200827135805918

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *