อ.ด่านซ้าย จ.เลย ออกเยี่ยม มอบถุงยังชีพ และมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาพระธาตุศรีสองรัก ให้กับผู้พิการทางการได้ยิน และชาวบ้านผู้ประสบเหตุวัวถูกฟ้าผ่า

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม ผู้แทน อบต.ปากหมัน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ออกเยี่ยม มอบถุงยังชีพ และมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาพระธาตุศรีสองรัก ให้กับผู้พิการทางการได้ยิน และชาวบ้านผู้ประสบเหตุวัวถูกฟ้าผ่า โดยมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาพระธาตุศรีสองรัก จำนวน 5,000 บาท ให้กับนายประเวศ สารมโน ผู้พิการทางการได้ยิน หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย และมอบถุงยังชีพให้กับนายโกวิทย์ จันทรัก และนายสมคิด สง่าจิตร์ ผู้ประสบเหตุวัวถูกฟ้าผ่า หมู่ที่ 5 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย

 

ทั้งนี้ อำเภอด่านซ้ายได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า “คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น…เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า…งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน…ฉะนั้น…แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น…แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200827093151801

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *