เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เสริมสร้างศักยภาพกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ที่ห้องประชุมมณีน่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอ และประชุมกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 เพื่อให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และภารกิจของสภากาชาดไทย มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองและถ่ายทอดให้ผู้ด้อยโอกาสได้

 

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ภัย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นหน่วยงานหลักในภูมิภาค ที่ให้การสนับสนุนดำเนินงานตามพันธกิจ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีจิตอันกุศล เสียสละ อุทิศตน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลำบากตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

 

ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับ เด็กชายวิรัตน์ มาลิด อายุ 13 ปี พิการทางด้านการเคลื่อนไหวและป่วยเป็นโรคปวดตามข้อ อยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายย้าย และนายยก ฟั่นเรือน ทั้งสองป่วยตาข้างขวามองไม่ชัด บ้านพักอาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาบ้านรั่วพุพัง อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200817153918709

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *