ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแก่คุณพุ่ม เจนเซน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่ม เจนเซน

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแก่คุณพุ่ม เจนเซน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณพุ่มฯ โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย

 

ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7, และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศีล ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์

 

คุณพุ่ม เจนเซน เกิดวันที่ 16 สิงหาคม 2526 จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นได้ศึกษาต่อโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรม และโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณพุ่มฯ มีความสามารถพิเศษในการนับคำนวณตัวเลขปฏิทิน เพียงแค่บอกวันที่ เดือน ปีเกิด สามารถบอกได้ทันทีว่า บุคคลนั้นเกิดวันอะไร นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรี ของกองอาสารักษาดินแดน มีตำแหน่งร้อยตำรวจตรี โดยเป็นตำรวจม้า สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

 

จากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิคุณพุ่มฯ ณ อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม พิศลยบุตร ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทั้งนี้ หลังจากคุณพุ่มฯ ได้ถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษ เด็กที่มีความผิดปกติทางสมองและเด็กด้อยโอกาส โดยพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติก เด็กด้อยโอกาสและเด็กผู้พิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200817214255867

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *