จ.นราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก ร่วมกับศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 จัดโครงการ “กินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ” หวังสร้างสุขภาวะที่ดีให้ทุกคนสุขภาพดีห่างไกลโรค

logomain

 

จากสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2560-2562 พบจำนวน 400 คน 521 คน และ 504 คน ตามลำดับอัตราผู้ป่วยโรคเลือดสมองเสียชีวิตพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบว่าร้อยละผู้ป่วยโรคเลือดสมองที่มาทันเวลา 3-4.5 ชั่วโมง ในปี 2560-2562 ร้อยละ 56.65,35.42 และ 38.24 ตามลำดับ ดังนั้น จึงพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ทันเวลา เกิดจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการเตือนการจัดการ หรือการสนับสนุนการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ การสูบบุหรี่ รวมทั้งภาวะไขมันในเลือดสูงและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยของโรคหลอดเลือดสมองในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 จึงร่วมกันจัดโครงการ “กินอยู่อย่างไร ห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ” ณ ตาดีกาชุมชนโต๊ะลือเบ โดยนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธาน

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย รองเง็งแอโรบิค ร่วมเดิน-วิ่งรอบชุมชน และการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) การให้ความรู้เรื่องอาหารหวาน มัน เค็ม กิจกรรมเข้าฐานอาหาร การให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และแจกเมล็ดพันธุ์ กระถางต้นไม้ บัวรถน้ำ ช้อนพรวนดิน

 

นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นภัยคุกคามประชากรทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยและเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้เสียชีวิตโดยสามารถเกิดได้กับประชากรทุกคนและทุกวัย ผู้ที่รอดชีวิตจากโรคนี้จะได้รับผลกระทบ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ในผู้ป่วยบางรายเกิดความพิการกลายเป็นภาระให้กับคนในครอบครัวทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จึงเป็นปัญหาที่ทุกคนควรตระหนักและร่วมกันดูแลป้องกัน ต้องขอขอบคุณงานรักษาพยาบาลชุมชน ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และประธานชุมชนโต๊ะลือเบ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดโครงการนี้ขึ้น สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ในด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ หันมาใส่ใจกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งหากทุกคนปรับเปลี่ยนตนเองตามคำแนะนำก็จะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เจ็บป่วยได้มากขึ้น

 

ด้าน นายแพทย์เกษมสันต์ วนากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ในเขตรับผิดชอบของศูนย์แพทย์ใกล้ใจหนึ่ง 1 มีผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง จำนวน 1,635 ราย โรคเบาหวาน จำนวน 637 ราย ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน 529 ราย และโรคหลอดเลือดสมอง 90 ราย และมารับการตรวจรักษาพร้อมรับยาที่ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 จำนวน 100 รายต่อสัปดาห์ และในชุมชนโต๊ะลือเบ มีผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง 56 ราย โรคเบาหวาน 9 ราย ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน 23 ราย และโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 8 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบว่ากลุ่มที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุด และจากการสำรวจข้อมูลในชุมชนนี้พบว่าอุบัติการณ์และความชุกของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองยังสูง และคนในชุมชนยังไม่ทราบแนวทางและการป้องกัน เมื่อมีบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเกิดขึ้น ซึ่งหากช่วยเหลือล่าช้า จะส่งผลให้มีภาวะความรุนแรงมากขึ้น และอาจทำให้เกิดความพิการได้ ดังนั้น เพื่อภาวะสุขภาพของประชาชนในกลุ่มดังกล่าว จึงจำเป็นต้องส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการขยายโอกาสนำไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ในด้านการจัดการตนเองเรื่องการเป็นต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200817221055878

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *