ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ย้ำนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เป็นโอกาสสำคัญต่อการพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

logomain

 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามราชการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นโอกาสสำคัญของชาวจังหวัดศรีสะเกษในการพัฒนายกระดับเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญเป็นทุเรียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้มีการรพัฒนาช่องทางการตลาดผ่านออนไลน์จนเป็นที่รู้จัก

 

ขณะเดียวกัน ยังมุ่งยกระดับผ้าเบญจศรี หรือ ผ้า 5 สี เป็นต้นว่า ผ้าสีมะเกลือ ผ้าสีมะดัน ผ้าสีลาวา ผ้าสีกุลา และ ผ้าสีลำดวน ผ้าเอกลักษณ์ประจำถิ่นคน 4 เผ่า สู่การลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้กระจายลงสู่ชุมชนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีงานทำมีรายได้อย่างเหมาะสม และ ร่วมสู้สถานการณ์โรคโควิด 19 ผลักดันไทยชนะไปด้วยกัน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า นโยบายสำคัญในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้หลัก “ บวร ” เป็นแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อลูกหลานชายขอบที่อยู่ตามแนวชายแดน ให้มีการศึกษาทัดเทียมสถานศึกษาในเมือง โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายหรือผลักดันให้เด็กๆ ต้องเข้ามาเรียนในเมือง เป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองด้วย

 

นอกจากนี้ ยังจะติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ (พช.อ ) ที่ได้มุ่งบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมผลักดันการสร้างงานสร้างรายได้พร้อมกระจายรายได้อย่างทั่วถึง นับเป็นพลังสามัคคีของทุกฝ่ายในการยกระดับร่วมแก้ไขปัญหาได้หลายมิติ ที่สำคัญ ภารกิจในครั้งนี้ รัฐบาลมุ่งให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดนำร่องในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งจะมีการกำหนดคน กำหนดระยะห่าง พร้อมมาตรการป้องกันคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการลงพื้นที่ติดตามราชการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200715133018165

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *